Hacettepe Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Akademik Birimler
Projeler
Devam Eden Projeler:

VERİ GÜDÜMLÜ KARAKTER ANİMASYONU

Destek: TÜBİTAK, 112E105

Süre: 2012 - 2015

Katılan Araştırmacılar:
  Doç. Dr. Tolga ÇAPIN (Proje Yürütücüsü, Bilkent Üni., Bilgisayar Müh. Böl.)
  Prof. Dr. Haşmet GÜRÇAY (Araştırmacı, Hacettepe Üni.)
  Zümra KAVAFOĞLU (Doktora Öğrencisi, H.Ü.)
  Hacer İLHAN (Doktora Öğrencisi, H.Ü.)
  Ufuk ÇELİKCAN (Yüksek Lisans Öğrencisi, B.Ü.)
  Gökçen ÇİMEN (Yüksek Lisans Öğrencisi, B.Ü.)
Proje Tanımı:
Bu projede "Öğrenebilen etkili veri tabanı", "Fizik tabanlı sanal insan animasyonu " ve "İnsansı olmayan karakterlere hareket uyarlama" alt başlıkları altında topladığımız problemlere özgün çözümler getirmeyi amaçlanmaktadır.

Yayınlar

Gökçen Çimen, Tolga Çapın, Hacer İlhan, Haşmet Gürçay, Classification of Human Motion based on Affective State Descriptors, Computer Animation and Virtual Worlds, Volume 24, Issue 3-4, 2013

Zumra Kavafoglu, Hacer Ilhan, Ersan Kavafoglu, Hasmet Gurcay, Tolga Capin Simple Vertical Human Climbing Control with End Effector State Machines, Eurasia Graphics 2014

Gökçen Çimen, Zumra Kavafoglu, Ersan Kavafoglu, Tolga Çapın, Haşmet Gürçay, Skill learning based catching motion control, Computer Animation and Virtual Worlds, Volume 26, Issue 3-4, 2015


Sonuçlanmış Projeler

MADENCİLİK OTOMASYON VE TASARIM YAZILIMI GELİŞTİRME

Destek: TÜBİTAK, KAMAK, 108G036

Süre: 2009 - 2012

Katılımcı Kuruluşlar:
  Tükiye Kömür İşletmeleri
  Hacettepe Üniversitesi
  NETCAD Ulusal CAD&GIS Çözümleri A.Ş.
Katılan Araştırmacılar:
  Prof. Dr. Erhan Tercan (Proje Yürütücüsü, H.Ü., Maden Müh. Böl.)
  Prof. Dr. Bahtiyar Ünver (Araştırmacı, H.Ü., Maden Müh. Böl.)
  Prof. Dr. Hayri Sever (Araştırmacı, H.Ü., Bil. Müh. Böl.)
  Prof. Dr. Haşmet Gürçay (Araştırmacı, H.Ü.)
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Hindistan (Araştırmacı, H.Ü., Maden Müh. Böl)
  Zümra Kavafoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi, H.Ü.)
  Hacer İlhan (Yüksek Lisans Öğrencisi, H.Ü.)
Proje Tanımı:
MOTAY Projesinin amacı arazi ve cevher yatağının 3 boyutlu modellemesi, yeraltı ve yerüstü planlarının oluşturulması, üretim aşamasının etkin bir şekilde izlem ve kontrolunun yapılmasına olanak sağlayacak bir yazılım geliştirmektir.

Yayınlar
Polygon Morphing and Its Application in Orebody Modeling
Hacer İlhan and Haşmet Gürçay
Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012 (2012)
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara