HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ     BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ     ERASMUS+     BOLOGNA

BELGELER


Genel

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü 2015-2016 Bahar Dönemi Akademik Takvimi

Diğer Formlar

Tezlİ Program

Tez Önerisi Formu : Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'ne göre tez aşamasına gelmiş her öğrenci tez önerisi formunu danışmanı ile birlikte hazırlamalıdır.

Tez Danışmanı Atama Formu : Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'ne göre tez aşamasına gelmiş her öğrenciye bir tez danışmanı atanmalıdır.

Tez Yazım Kılavuzu

Tezsİz Program

Proje Danışmanı Atama Formu : Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'ne göre proje aşamasına gelmiş her tezsiz program öğrencisine bir proje danışmanı atanmalıdır.

Proje Yazım Kılavuzu