Hacettepe Üniversitesi | Bilişim Enstitüsü
Öğretim Programları
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalında örgün eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ile ikinci eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı eğitim/öğretimine 2011-2012 Güz döneminden itibaren başlamış olup halen 125 öğrencisi vardır. Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ise eğitim/öğretime 2012-2013 Güz döneminden itibaren başlamış olup 20 öğrencisi vardır. Örgün eğitim programlarının dersleri 9:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. İkinci eğitim programlarının dersleri ise 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmakta olup, ücretlidir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri matematik, bilgisayar bilimleri, sanat, fizik, biyomekanik ve anotomi gibi bilimlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Hareketli resimlerden ve oyunlardan, tıp ve bilimsel benzetime kadar çok çeşitli uygulamaları vardır. Bir animasyon filmini ya da bir bilgisayar oyununu düşündüğünüzde, ekran sahnedeki karakterleri ya da nesneleri biçimlendiren noktaları, doğruları ve poligonları birbirine bağlayan renklendirilmiş pixellerden oluşmaktadır. Bu sebeple Bilgisayar Animasyonu ve Bilgisayar Oyunları bilimsel hesaplama, istatistik, sinyal işleme, doğrusal cebir, kontrol teorisi, hesaplamalı geometriden gelen tekniklere dayanan algoritmaları ve yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Aşağıda ilgili programlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir:

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerin kariyer yapmak istedikleri estetik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır. Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı özellikle medya, sinema ve oyun sektörlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını sağlamak üzere özellikle bilgisayar animasyonuna odaklanmıştır.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları oluşturabilmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilecektir. Bu programda öğrenciler temel tasarım kavramlarının karşılaştırılmasını, renk teorisi ve yüzeyle ışık etkileşimleri yönünden insan algısının duyarlılığını keşfedeceklerdir. Etkileşim tasarımı, nesnelerin modellenmesi, kamera kontrolü, grafik animasyon için karakter donanımı, parçacık kullanımı ve yüzey teknikleri gibi kavramları öğrenciler detaylarıyla öğreneceklerdir. Öğrenciler öğrendikleri bu algılama ve teknik yetenekleri uygulayarak gölgelendirmeler, dokular, karakterler, 3B sahneler ve 3B grafik animasyonları oluşturabilecekler, sahne içinde yer alan yaratıklara yapay zeka uygulamalarıyla davranış kazandıracak ve öğrendiklerini ya kısa metrajlı animasyon filmi yaparak ya da bilgisayar oyunu geliştirerek kullanacaklardır.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı


2015-2016 Güz Döneminden itibaren tezsiz programda yeni açılan bazı seçmeli dersler ise şunlardır:
 • BCO 605 Mobil Oyun Geliştirme
 • BCO 606 Unreal Motoru ile Oyun Geliştirme
 • Video Oyunları Analizi
 • Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojilerinde Fizik
Seçmeli derslerin detaylı içeriklerini buradan öğrenebilirsiniz.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
 • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
 • ALES ve dil koşulu aranmaz

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:
 • En az 30 yerel krediyle en az 10 ders ve bir Dönem Projesi hazırlamaları.
 • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
 • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 90 AKTS kredisi alınmalıdır.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerin teknik kariyer yapmak istedikleri teknik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır.

Bu programa dahil olan öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra bir danışman öğretim üyesi eşliğinde bitirme tezi hazırlamaları ve sunmaları gerekir. Dolayısıyla bu programın öğrencileri daha fazla teorik bilgiyle donatılırlar ve sonuçta kendilerinden bilgisayar animasyonu ve oyun teknolojileri konusunda bilimsel katkı beklenir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı


2015-2016 Güz Döneminden itibaren tezsiz programda yeni açılan bazı seçmeli dersler ise şunlardır:
 • BCA 612 Bilgisayar Oyunlarında Veri Yapıları
 • BCA 611 Video Oyunları için 3B Grafik
Seçmeli derslerin detaylı içeriklerini buradan öğrenebilirsiniz.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
 • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
 • ALES sınavından en az 60 puan almış ya da ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmak,
 • Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (İnternational English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.
 • Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:
 • En az 24 yerel kredilik ders ve bir Özel Konular dersiyle bir Tez hazırlamaları (Özel Konular dersinin ve Tezin yerel kredileri, geçti/kaldı şeklinde değerlendirilir.)
 • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
 • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 120 AKTS kredisi alınmalıdır.


Animasyon ve Oyun Teknolojileri Programımız Facebook'ta


Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara