HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ     BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ     ERASMUS+     BOLOGNA

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı medya, film ve oyun sektörünün gerek duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla öncelikle Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri alanına odaklanmıştır. Bu amaçla Örgün Öğretim kapsamında eğitim yapan Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve ikinci öğretim kapsamında eğitim/öğretim veren Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalımızın bir diğer hedefi bilgisayar grafiği alanında çalışan, araştırma yapan bilim insanlarını biraraya getirerek ortak çalışmalar yapabilecekleri ortamları yaratmakdır. Bu ortamlar, animasyon, oyun teknolojileri gibi alt alan başlıklarında konferanslar, çalıştay gibi etkinlerin sebeple Anabilim Dalı olarak bilimsel verilerin görselleştirilmesi, 3B modelleme teknikleri, etkileşimli sanal düzenlenmesini sağlamak en büyük amaçlarımızdandır.
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri matematik, bilgisayar bilimleri, sanat, fizik, biyomekanik ve anotomi gibi bilimlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Hareketli resimlerden ve oyunlardan, tıp ve bilimsel benzetime kadar çok çeşitli uygulamaları vardır. Bir animasyon filmini ya da bir bilgisayar oyununu düşündüğünüzde, ekran sahnedeki karakterleri ya da nesneleri biçimlendiren noktaları, doğruları ve poligonları birbirine bağlayan renklendirilmiş pixellerden oluşmaktadır. Bu sebeple Bilgisayar Animasyonu ve Bilgisayar Oyunları bilimsel hesaplama, istatistik, sinyal işleme, doğrusal cebir, kontrol teorisi, hesaplamalı geometriden gelen tekniklere dayanan algoritmaları ve yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Öğretim Programları
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalında örgün eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ile ikinci eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.
Örgün eğitim programlarının dersleri 9:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. İkinci eğitim programlarının dersleri ise 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmakta olup, ücretlidir.
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerin kariyer yapmak istedikleri estetik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır. Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı özellikle medya, sinema ve oyun sektörlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını sağlamak üzere özellikle bilgisayar animasyonuna odaklanmıştır.
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda nesnelerin üç boyutlu modellerinin ve gerçekçi aydınlatma modellerinin kullanılarak sahnelerin oluşturulduğu, bilgisayarla yapılan animasyon eğitim ve öğretimi; bilgisayar oyunları oluşturabilmek için gerekli araçların ve teknolojilerin eğitim ve öğretimi verilecektir. Bu programda öğrenciler temel tasarım kavramlarının karşılaştırılmasını, renk teorisi ve yüzeyle ışık etkileşimleri yönünden insan algısının duyarlılığını keşfedeceklerdir. Etkileşim tasarımı, nesnelerin modellenmesi, kamera kontrolü, grafik animasyon için karakter donanımı, parçacık kullanımı ve yüzey teknikleri gibi kavramları öğrenciler detaylarıyla öğreneceklerdir. Öğrenciler öğrendikleri bu algılama ve teknik yetenekleri uygulayarak gölgelendirmeler, dokular, karakterler, 3B sahneler ve 3B grafik animasyonları oluşturabilecekler, sahne içinde yer alan yaratıklara yapay zeka uygulamalarıyla davranış kazandıracak ve öğrendiklerini ya kısa metrajlı animasyon filmi yaparak ya da bilgisayar oyunu geliştirerek kullanacaklardır.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
 • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
 • ALES ve dil koşulu aranmaz
* Tezsiz Yüksel Lisans Programı ücretlidir. 1 kredi 360 TL dır.
KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR
Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:
 • En az 30 yerel krediyle en az 10 ders ve bir Dönem Projesi hazırlamaları.
 • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
 • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 90 AKTS kredisi alınmalıdır.

Tezsİz Program Derslerİ

BCO 601 Python Programlama
BCO 602 Animasyon İçin Betik Diller
BCO 603 Sinematografinin Temel Öğeleri
BCO 604 GÖRSEL SANATÇILAR İÇİN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
BCO 605 Mobil Oyun Geliştirme
BCO 606 Unreal Motoru İle Oyun Geliştirme
BCO 607 Uygulamalı Bilgisayar Animasyonu I
BCO 608 Uygulamalı Bilgisayar Animasyonu II
BCO 609 Uygulamalı Hareket Analizi
BCO 610 Uygulamalı Biyomekanik
BCO 615 Ciddi Oyunlar ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
BCO 611 Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojilerinde Fizik
BCO 623 Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BCO 627 Ses Tasarımına Giriş
BCO 641 Görsel Efektler
BCO 642 Aydınlatma ve Gösterim
BCO 643 3B Karakter Modelleme ve Animasyon
BCO 645 Sayısal Birleştirme
BCO 647 Unity 3D İle Oyun Geliştirme
BCO 649 İleri Animasyon
BCO 651 Web'de Animasyon
BCO 652 Oyun Prototipleme
BCO 653 Oyun Mimarisi
BCO 654 Web Tabanlı Oyun Geliştirme
BCO 660 Temel Desen
BCO 661 Sayısal Tasarım ve Sayısal İmge Teknikleri
BCO 663 Unity 3D ile Animasyon
BCO 671 Animasyon İçin Kil Heykeltıraşlığı
BCO 681 Video Oyunları Analizi

Bİlgİsayar Anİmasyonu ve Oyun TeknolojİLERİ Tezlİ Yüksek Lİsans Programı

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerin teknik kariyer yapmak istedikleri teknik esaslara dayanan, bilgisayar animasyonu ve bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirilmesi üzerine olan yüksek lisans programıdır.
Bu programa dahil olan öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra bir danışman öğretim üyesi eşliğinde bitirme tezi hazırlamaları ve sunmaları gerekir. Dolayısıyla bu programın öğrencileri daha fazla teorik bilgiyle donatılırlar ve sonuçta kendilerinden bilgisayar animasyonu ve oyun teknolojileri konusunda bilimsel katkı beklenir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
 • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
 • ALES sınavından en az 60 puan almış ya da ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmak,
 • Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (İnternational English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.
KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR
Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:
 • En az 24 yerel kredilik ders ve bir Özel Konular dersiyle bir Tez hazırlamaları (Özel Konular dersinin ve Tezin yerel kredileri, geçti/kaldı şeklinde değerlendirilir.)
 • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
 • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 120 AKTS kredisi alınmalıdır.

Tezlİ Program Derslerİ

BCA 603 Oyun Motorları İçin Matematik ve Fizik
BCA 604 Unity 3D İle Oyun Geliştirme
BCA 605 Bilgisayar Oyunlarında Yapay Zeka
BCA 606 Konsol Oyunu Geliştirme
BCA 607 Hareket Analizi Sistemleri
BCA 608 Hesaplamalı Geometri
BCA 610 Animasyon İçin Betik Diller
BCA 611 Video Oyunları İçin 3B Grafik
BCA 612 Bilgisayar Oyunlarında Veri Yapıları
BCA 613 Bilgisayar Animasyonu I
BCA 614 Bilgisayar Animasyonu II
BCA 615 Ciddi Oyunlar ve Sanal Gerçeklik
BCA 618 Biyomekanik
BCA 623 Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BCA 651 Web'de Animasyon
BCA 662 Sanal Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik için Sanal Tasarım Yöntemleri
BCA 682 MAX/MSP I
BCA 600-01 Özel Konular
BCA 600-02 Özel Konular