Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı kariyerlerini bilimsel görselleştirme, bilgisayar oyunu geliştirme, bilgisayar animasyonu, çokluortam geliştirme, sanal gerçeklik gibi bilgisayar grafiğiyle ilişkili alanlarda eğitim yapmak isteyen yeterli altyapıya sahip olan öğrencilerin buluştuğu bir anabilim dalıdır.
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı medya, film ve oyun sektörünün gerek duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla öncelikle Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri alanına odaklanmıştır. Bu amaçla Örgün Öğretim kapsamında eğitim yapan Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve ikinci öğretim kapsamında eğitim/öğretim veren Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalımızın bir diğer hedefi bilgisayar grafiği alanında çalışan, araştırma yapan bilim insanlarını biraraya getirerek ortak çalışmalar yapabilecekleri ortamları yaratmakdır. Bu ortamlar, animasyon, oyun teknolojileri gibi alt alan başlıklarında konferanslar, çalıştay gibi etkinlerin sebeple Anabilim Dalı olarak bilimsel verilerin görselleştirilmesi, 3B modelleme teknikleri, etkileşimli sanal düzenlenmesini sağlamak en büyük amaçlarımızdandır.
Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri matematik, bilgisayar bilimleri, sanat, fizik, biyomekanik ve anotomi gibi bilimlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Hareketli resimlerden ve oyunlardan, tıp ve bilimsel benzetime kadar çok çeşitli uygulamaları vardır. Bir animasyon filmini ya da bir bilgisayar oyununu düşündüğünüzde, ekran sahnedeki karakterleri ya da nesneleri biçimlendiren noktaları, doğruları ve poligonları birbirine bağlayan renklendirilmiş pixellerden oluşmaktadır. Bu sebeple Bilgisayar Animasyonu ve Bilgisayar Oyunları bilimsel hesaplama, istatistik, sinyal işleme, doğrusal cebir, kontrol teorisi, hesaplamalı geometriden gelen tekniklere dayanan algoritmaları ve yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Öğretim Programları
Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalında örgün eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ile ikinci eğitim/öğretim kapsamında Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.
Örgün eğitim programlarının dersleri 9:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. İkinci eğitim programlarının dersleri ise 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmakta olup, ücretlidir.